Världshälsoorganisationen (WHO) sa på tisdagen att man fruktade att dödsfallen i Europa skulle stiga från nuvarande 1,5 miljoner till 2,2 miljoner i mars 2022 om den nuvarande trenden fortsätter.

Den sa att den förväntade sig “hög eller extrem stress på intensivvårdsavdelningar (ICU) i 49 av 53 länder mellan nu och 1 mars 2022”, och tillade att “ackumulerade rapporterade dödsfall beräknas nå över 2,2 miljoner till våren
nästa år.”