Att flytta utomlands är en stor händelse i livet. Det kan vara en överväldigande process, från att hitta arbete till att få barnen inskrivna i skolor. En av de mest förbisedda aspekterna av att flytta utomlands är förvaring. Här är några tips för att se till att du inte glömmer något när det är dags att åka!

Överväg att hyra ett förvaringsutrymme innan du åker – om du planerar att stanna utomlands i mer än sex månader kanske det inte är någon större idé att ta med dig allting direkt. Om möjligt vänta till slutet av ditt första år utomlands och se hur mycket saker som har samlats hemma. Du kan också hyra en i ditt hemland medan du bor utomlands om det behövs (även om dessa kan kosta mer). 

Skapa en tidslinje – försök att avsätta minst några månader innan du lämnar ditt hemland. Detta ger dig tid för eventuella problem som kan uppstå med förvaringen, samt tillräckligt med tid för att packa och skicka tillbaka allting på ett säkert sätt.  

Om du planerar att återvända hem inom en snar framtid ska du se till att ditt förråd är säkrat i minst några veckor. På de flesta ställen kan du hyra ut utrymme från månad till månad, vilket kan sägas upp vid behov beroende på när du åker. 

En annan anledning till varför det är viktigt att skapa en tidslinje innan du lämnar landet är att det hjälper dig att komma ihåg när och hur du ska säga upp tjänster hemma i ditt hemland, till exempel elnät och tv/internet. 

-försök att avsätta minst några månader innan du lämnar ditt hemland. Detta ger dig tid för eventuella problem som kan uppstå med förvaringen, samt tillräckligt med tid för att packa och skicka tillbaka allting på ett säkert sätt. 

-Om möjligt vänta till slutet av ditt första år utomlands och se hur mycket saker som har samlats hemma. Du kan också hyra en i ditt hemland medan du bor utomlands om det behövs (även om dessa kan kosta mer).