Storleken på bruttonationalprodukten (BNP) under det senaste räkenskapsåret (FY21) uppgick till 34 840 miljarder Taka i löpande priser enligt det nya basåret 2015-16.

BNP-tillväxten i landet registrerade 5,43 procent också under det senaste räkenskapsåret, enligt den preliminära uppskattningen av Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

BBS-data visade att landets inkomst per capita under det senaste räkenskapsåret (FY21) låg på $2 554 eller Taka 2 16 589 vilket var $ 2 326 eller Taka 1 97 199 under föregående räkenskapsår (FY20), enligt den nya basen år 2015-16.
BBS har redan slutfört de nödvändiga arbetena för att uppdatera BNP-basåret från 2005-06 till 2015-16.

Planeringsminister MA Mannan avslöjade de senaste preliminära siffrorna för BBS, som också placerades före ECNEC-mötet idag, att basåret har uppdaterats för vilka nyare områden har tagits under beräkningen.

“Som ett resultat har den totala BNP-storleken ökat såväl som inkomsten per capita,” tillade han.

Han informerade om att valutareserverna närmar sig 50 miljarder dollar medan landets läskunnighet över 15 år också nådde 75,2 procent. Fattigdomen ligger dock kvar på 20,5 procent medan den förväntade livslängden nådde 72,8 år.

Planeringsministern informerade om att BNP-tillväxttakten under det senaste räkenskapsåret (FY21) nådde 5,43 procent, vilket var den högsta i denna sydasiatiska region trots chockerna från covid-19-pandemin.

BBS-data visade också att jämfört med basåret 2005-06 till 2015-16, uppvisade BNP-storleken i löpande priser en ökning med 19,8 procent under FY16 jämfört med år 2015-16 till 2020-21, BNP-storleken över senaste sex åren i löpande priser sett en ökning med 17 procent.
Av den totala BNP-storleken på Taka 34 840 miljarder under FY21 i löpande priser är jordbrukssektorns andel Taka 4 061 miljarder, industrisektorn Taka 11 362 miljarder medan tjänstesektorn Taka 18 098
miljarder per det nya basåret.

Under tiden, om man jämför med fasta priser, uppgick BNP-storleken under det senaste räkenskapsåret till Taka 27 939 miljarder, enligt det nya basåret. Enligt det nya basåret var landets investeringskvot i förhållande till BNP 30,76 procent, medan den nationella sparkvoten i förhållande till BNP var 32,15 procent.